Едукација у циљу безбедности саобраћаја

0%

Обавезно заустављање?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Означени пешачки прелаз?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Бициклисти на путу?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Забрана саобраћаја у једном смеру?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Забрана заустављања и паркирања?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Паркиралиште?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Сужење пута са десне стране?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Ограничење брзине?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Животиње на путу?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Забрана скретања улево?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Близина авионске писте?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Уступање првенства пролаза?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Престанак забране претицања свих моторних возила?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Кривина на десно?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Трамвајска пруга?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Одроњавање камена са леве стране?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Пут са првенством пролаза?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Завршетак аутопута?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Зона школе?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Клизав коловоз?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Деца на путу?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Близина бензинске станице?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Забрана претицања свих моторних возила осим мотоциклиста без приколице?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Забрана паркирања?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Саобраћај у оба смера?

Тачан одговор!Погрешан одговор!

Едукација у циљу безбедности саобраћаја
Нисте остварили довољан број тачних одговора. Покушајте поново.
Солидно познавање саобраћајних знакова.
Успешно сте положили тест. Свака част!

Share your Results: