0%

Обавезно заустављање?

Correct! Wrong!

Означени пешачки прелаз?

Correct! Wrong!

Бициклисти на путу?

Correct! Wrong!

Забрана саобраћаја у једном смеру?

Correct! Wrong!

Забрана заустављања и паркирања?

Correct! Wrong!

Паркиралиште?

Correct! Wrong!

Сужење пута са десне стране?

Correct! Wrong!

Ограничење брзине?

Correct! Wrong!

Животиње на путу?

Correct! Wrong!

Забрана скретања улево?

Correct! Wrong!

Близина авионске писте?

Correct! Wrong!

Уступање првенства пролаза?

Correct! Wrong!

Престанак забране претицања свих моторних возила?

Correct! Wrong!

Кривина на десно?

Correct! Wrong!

Трамвајска пруга?

Correct! Wrong!

Одроњавање камена са леве стране?

Correct! Wrong!

Пут са првенством пролаза?

Correct! Wrong!

Завршетак аутопута?

Correct! Wrong!

Зона школе?

Correct! Wrong!

Клизав коловоз?

Correct! Wrong!

Деца на путу?

Correct! Wrong!

Близина бензинске станице?

Correct! Wrong!

Забрана претицања свих моторних возила осим мотоциклиста без приколице?

Correct! Wrong!

Забрана паркирања?

Correct! Wrong!

Саобраћај у оба смера?

Correct! Wrong!

Едукација у циљу безбедности саобраћаја
Нисте остварили довољан број тачних одговора. Покушајте поново.
Солидно познавање саобраћајних знакова.
Успешно сте положили тест. Свака част!

Share your Results: