62. SEDNICA SAVETA
26/09/2016
63. SEDNICA SAVETA
10/10/2016

Druga sednica Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada održana je 5. oktobra 2016. godine u prostorijama Gradske uprave za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada.

Sednici su prisustvovali članovi Radne grupe: dr Valentina Basarić, profersor na Fakultetu tehničkih nauka u Novom Sadu; Dejan Ilić, zaposlen u Javnom preduzeću „Parking servis“ Novi Sad; Aleksandar Panjković, zaposlen u Javnom preduzeću „Urbanizam“ Zavod za urbanizam Novi Sad; Marko Trifković, zaposlen u Policijskoj upravi Novi Sad; predstavnik Udruženja građana Novosadska biciklistička inicijativa, Dejan Stojković, zaposlen u Javnom preduzeću „Zavod za izgradnju grada“ u Novom Sadu; predsednik radne grupe Radivoj Pavlov, v.d. zamenik načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve i sekretar Radne grupe Slobodanka Kozić, pomoćnik načelnika Gradske uprave za saobraćaj i puteve.

Na sednici je predložen dnevni red, te su nakon rasprave doneti sledeći zaključci:

– Usvaja se Zapisnik sa prethodne sednice Radne grupe za sagledavanje stanja i predlaganje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada,

– Upućuje se zahtev Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve Grada Novog Sada da sagleda sve mogućnosti iz okvira svojih nadležnosti za organizaciju Evropske nedelje mobilnosti,

– Prihvata se Predlog plana aktivnosti Radne grupe za sagledavalje stanja i predlagalje mera i aktivnosti za poboljšanje uslova u biciklističkom saobraćaju na teritoriji Grada Novog Sada do kraja 2016. godine, kao i za 2017. godinu i predlaže se Gradskoj upravi za saobraćaj i puteve da iz okvira svojih nadležnposti preduzme sve mere i aktivnosti kako bi se realizovao Predlog plana aktivnosti,

– Predlaže se Gradu Novom Sadu da radi unapređenja biciklističkog saobraćaja na teritoriji Grada Novog Sada uzme učešće u „Horizon“ projektu.