Dogđaji

04/10/2017

Seminar “Bezbednost dece u saobraćaju”

U saradnji s kompanijom Color Media Communications, čelnici Gradske uprave za saobraćaj i puteve Novog Sadaorganizovali su seminar na temu  Podizanje nivoa znanja nastavnika o značaju […]
01/09/2017

Evropska nedelja mobilnosti

  Evropska nedelja mobilnosti je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, organizovana od strane mreža gradova Eurocities (koja ima ulogu koordinatora), Energy-Cities i Climate Alliance, uz političku i […]
04/06/2017

Edukacija vaspitača u pretškolskim ustanovama

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Novog Sada organizovao je edukaciju vaspitača, radi obrazovanja dece o bezbednosti u saobraćaju. Deca predstavljaju jednu od najranjivijih […]