0%

Obavezno zaustavljanje?

Correct! Wrong!

Označeni pešački prelaz?

Correct! Wrong!

Biciklisti na putu?

Correct! Wrong!

Zabrana saobraćaja u jednom smeru?

Correct! Wrong!

Zabrana zaustavljanja i parkiranja?

Correct! Wrong!

Parkiralište?

Correct! Wrong!

Suženje puta sa desne strane?

Correct! Wrong!

Ograničenje brzine?

Correct! Wrong!

Životinje na putu?

Correct! Wrong!

Zabrana skretanja ulevo ?

Correct! Wrong!

Blizina avionske piste ?

Correct! Wrong!

Ustupanje prvenstva prolaza?

Correct! Wrong!

Prestanak zabrane preticanja svih motornih vozila?

Correct! Wrong!

Krivina na desno?

Correct! Wrong!

Tramvajska pruga?

Correct! Wrong!

Odronjavanje kamena sa leve strane?

Correct! Wrong!

Put sa prvenstvom prolaza?

Correct! Wrong!

Završetak autoputa?

Correct! Wrong!

Zona škole?

Correct! Wrong!

Klizav kolovoz?

Correct! Wrong!

Deca na putu?

Correct! Wrong!

Blizina benzinske stanice?

Correct! Wrong!

Zabrana preticanja svih motornih vozila osim motociklista bez prikolice?

Correct! Wrong!

Zabrana parkiranja?

Correct! Wrong!

Saobraćaj u oba smera?

Correct! Wrong!

Edukacija u cilju bezbednosti saobraćaja
Niste ostvarili dovoljan broj tačnih odgovora. Pokušajte ponovo.
Solidno poznavanje saobraćajnih znakova.
Uspešno ste položili test. Svaka čast!

Share your Results: