Edukacija vaspitača u pretškolskim ustanovama

65. SEDNICA SAVETA
22/11/2016
58. SEDNICA SAVETA
29/07/2017

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima Novog Sada organizovao je edukaciju vaspitača, radi obrazovanja dece o bezbednosti u saobraćaju.

Deca predstavljaju jednu od najranjivijih kategorija učesnika u saobraćaju. Svaka pedeseta osoba koja je poginula u saobraćajnim nezgodama jeste dete. Najčešće se to dešava kada su putnici u vozilima, ali više od 40 odsto njih stradaju i kao pešaci.

Predavanjima i primerima iz prakse vaspitačima se želi predočiti koje greške najčešće čine dece kao učesnici u saobraćaju. Cilj je i da se predstave najnoviji trendovi u saobraćajnom obrazovanju i vaspitanju.

Jedan od zaključaka skupa jeste i da se bezbednost dece u saobraćaju može unaprediti njihovom edukacijom, ali i edukacijom vaspitača i učitelja, kao i roditelja. Ne treba zaboraviti ni kontrolu poštovanja propisa.