Izmena režima na Bulevaru Slobodana Jovanovića i Bulevara vojvode Stepe

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA POVODOM OBELEŽAVANjA GODIŠNjICE NOVOSADSKE RACIJE
22/01/2019
Izmena režima saobraćaja na Bulevaru cara Lazara
01/04/2019

Određuje se privremena izmena režima saobraćaja na Bulevaru Slobodana Jovanovića, u zoni raskrsnice sa Bulevarom vojvode Stepe, na Bulevaru vojvode Stepe, u zoni raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Jovanovića i u režijskoj saobraćajnici i u ulicama Boška Petrovića i Lenke Dunđerski, u Novom Sadu, zbog radova na izgradnji vrelovoda i vrelovodnih priključaka na lokalitetu Jugovićevo.
Za vreme trajanja radova na Bulevaru Slobodana Jovanovića, određuje se obavezan smer “pravo i desno” u Ulici Seljačkih buna, u raskrsnici sa Bulevarom Slobodana Jovanovića, obavezan smer “pravo i levo” u Ulici Đorđa Nikšića Johana, u raskrsnici sa Bulevarom Slobodana Jovanovića, obavezan smer “levo i desno” na severnom kraku raskrnice Bulevara Slobodana Jovanovića i Bulevara vojvode Stepe, obavezan smer “levo i desno” Bulevaru Slobodana Jovanovića u južnom kraku raskrsnice sa Ulicom Seljačkih buna, a zabranjuje se skretanje desno iz Bulevara vojvode Stepe u Bulevara Slobodana Jovanovića.
Za vreme trajanja radova na Bulevaru vojvode Stepe, saobraćaj u zoni radova u Bulevaru vojvode Stepe u oba smera se odvija jednom kolovozom trakom uz ograničenje brzine kretanja na 30 km/h, određuje se obavezan smer “pravo i desno” u Bulevaru vojvode Stepe u zoni raskrsnice sa Bulevarom Slobodana Jovanovića i obavezan smer “pravo i desno” na severnom kraku raskrnice Bulevara vojvode Stepe i Bulevara Slobodana Jovanovića.
Privremeno se menja trasa autobuskih linija br. 7a, 7b, 18 a, 18b i 55 tako da se od raskrsnice Bulevara Jovana Dučića i Bulevara Slobodana Jovanovića, trasa pruža Ulicom Radomira Raše Radujkova, Hadži Ruvimovom ulicom, Bulevarom Evrope, i dalje postojećom trasom.

Privremena izmena režima saobraćaja važi od 25. februara do 11. marta 2019. godine.