Izmena režima saobraćaja u ulicama: Bulevar kralja Petra 1, Bulevar oslobođenja,