O nama

 

Градско веће Града Новог Сада је у јануару 2010. године на основу члана 8. став. 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима донело Решење о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада. Наведеним актом образован је Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада као радно тело Градског већа Града Новог Сада, чији је задатак да:

  • Остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Учествује у изради стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Извештава Градско веће Града Новог Сада о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно - промотивне активности, техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима на територији Града Новог Сада,
  • усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише јавност и Градско веће Града Новог Сада о активностима Савета и
  • Предлаже Градском већу Града Новог Сада програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада.

Административне и стручне послове за потребе Савета обавља Градска управа за саобраћај и путеве.

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА
АЛЕКСАНДАР КРАВИЋ
председник
Члан Градског већа задужен за саобраћај
ЂОРЂЕ БАСАРИЋ
заменик председника
в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путева
МИЛОВАН ГЛОЂОВИЋ
Начелник Управе саобраћајне полиције Нови Сад
ВЛАДАН МИШИЋ
ЈП "Урбанизам" Завод за урбанизам Нови Сад, Нови Сад
КАМЕНКО КОЗАРСКИ
Председник Прекршајног суда у Новом Саду
СИНИША ВУЈИНОВИЋ
Помоћник начелника Градске управе за инспекцијске послове
ДРАГАНА КАБИЋ
Помоћник начелника Градске управе за саобраћај и путеве
БИЉАНА СТОЈКОВИЋ
Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад
ПЕТАР ФАЛУШИ
Јавно градско саобраћајно предузеће "Нови Сад", Нови Сад
МИРОСЛАВ ТРИФУНОВ
Управа саобраћајне полиције Нови Сад
МИЛАН ГОВЕДАРИЦА
Јавно комунално предузеће "Паркинг сервис" Нови Сад
РАДИВОЈ ПАВЛОВ
Градска управа за саобраћај и путеве
ГОРДАНА ВУКОВИЋ
Јавно предузеће "Завод за изградњу Града" у Новом Саду
СТЕВО ИЛИЧИЋ
секретар
Градска управа за саобраћај и путеве
ГОРДАНА СИМОВИЋ МАРКОВИЋ
заменик секретара
Градска управа за саобраћај и путеве


ЗА БЕЗБЕДАН И СУГУРАН САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ