Seminar “Bezbednost dece u saobraćaju”

Evropska nedelja mobilnosti
01/09/2017
Privremena zabrana saobraćaja u Kosovskoj ulici od 12.02.2018.
12/02/2018

U saradnji s kompanijom Color Media Communications, čelnici Gradske uprave za saobraćaj i puteve Novog Sadaorganizovali su seminar na temu  Podizanje nivoa znanja nastavnika o značaju bezbednosti dece u saobraćaju u zonama osnovnih i srednjih škola.

Evropska nedelja mobilnosti je godišnja kampanja održive urbane mobilnosti, organizovana od strane mreža gradova Eurocities (koja ima ulogu koordinatora), Energy-Cities i Climate Alliance, uz političku i finansijsku podršku Ervopske komisije i njenog Generalnog direktorata za životnu sredinu.

Savet za koordinaciju poslova bezbednosti saobraćaja na putevima grada Novog Sada i Gradska uprava za saobraćaj i puteve najviše svojih aktivnosti iz oblasti bezbednosti u saobraćaju usmerava na decu svih uzrasta kroz obuke i seminare namenjene deci predškolskog i školskog uzrasta kao i ljudima koji neposredno rade s decom.