Едукација васпитача у претшколским установама

65.СЕДНИЦА САВЕТА
22/11/2016
Европска недеља мобилности
01/09/2017

Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима Новог Сада организовао је едукацију васпитача, ради образовања деце о безбедности у саобраћају.

Деца представлјају једну од најрањивијих категорија учесника у саобраћају. Свака педесета особа која је погинула у саобраћајним незгодама јесте дете. Најчешће се то дешава када су путници у возилима, али више од 40 одсто њих страдају и као пешаци.

Предавањима и примерима из праксе васпитачима се жели предочити које грешке најчешће чине деце као учесници у саобраћају. Цилј је и да се представе најновији трендови у саобраћајном образовању и васпитању.

Један од заклјучака скупа јесте и да се безбедност деце у саобраћају може унапредити њиховом едукацијом, али и едукацијом васпитача и учителја, као и родителја. Не треба заборавити ни контролу поштовања прописа.