Испробајте наше апликације

Преузмите на Ваш мобилни телефон образовно-едукативне андроид апликације

СаОбраћај пажњу
Ова игра је едукативна и потпуно бесплатна, а намењена је деци узраста до 10 година старости. Мада се могу и одрасли подсетити правила саобраћаја.
Направљена је за потребе учења правила безбедности у саобраћају у граду, на селу, насељеном месту и на отвореном путу. Кроз игрицу ћете добијати негативну и позитивну реакцију у односу на то дали сте исправно решили задатак или сте погрешили. Кроз понављање радње играч долази до позитивног решења свих нивоа.
ПРЕУЗМИТЕ АПЛИКАЦИЈУ
Плавко и Розика
Ова игра је едукативна и потпуно бесплатна, а намењена је деци узраста до 16 година старости. Мада се могу и одрасли подсетити правфила саобраћаја. Направљена је за потребе учења правила безбедности у саобраћају у граду, на селу, насељеном месту и на отвореном путу
Кроз игрицу ће вам бити постављана питања из безбедности саобраћаја и правила и прописа, а ви ћете добијати негативну и позитивну реакцију у односу на то дали сте исправно одговорили или сте погрешили.
ПРЕУЗМИТЕ АПЛИКАЦИЈУ