На овој страници можете преузти градске одлуке и правилнике


Изаберите категорију документа

Паркирање Превоз Путеви Такси Саобраћај Радови

ПАРКИРАЊЕ

Одлука о јавним паркиралиштима на територији Града Новог Сада

("Сл.лист Града Новог Сада", бр.. 4/2010, 5/2010 - испр., 19/2010 - испр., 50/2010, 44/2011, 38/2012, 7/2013 - испр., 28/2014, 11/2015, 74/2016, 21/2017, 61/2017,42/2018, 59/2018 и 61/2019 )

Преузмите документ

Правилник о условима и начину коришћења посебних паркиралишта за повлашћене кориснике

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 46/2019 и 56/2019)

Преузмите документ

ПРЕВОЗ

Одлука о јавном превозу путника на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 60/2010, 28/2014, 69/2014 и 74/2016, "Сл. гласник РС", бр. 104/2017 - одлука УС и "Сл. лист Града Новог Сада", бр. 29/2018, 48/2018, 27/2019, 49/2019, 61/2019 и 22/2020)
Преузмите документ

Одлука о утврђивању накнаде за ванредни превоз на општинским путевима и улицама на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 25/2006, 8/2008 и 36/2015)

Преузмите документ

Одлука о зонско-тарифном систему, са коефицијентима и границама зона у градском и приградском саобраћају

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 8/2020)

Преузмите документ

ПУТЕВИ

Одлука о категоризацији општинских путева и улица на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 55/2009 и 81/2016)

Преузмите документ

Одлука о критеријумима за категоризацију општинских путева и улица на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 55/2009)

Преузмите документ

Одлука о локалним путевима, улицама и некатегорисаним путевима

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 5/93, 20/93, 3/94, 10/2001 и 47/2006 - др. одлука)

Преузмите документ

ТАКСИ

Приручник  

За припрему испита из области познавања прописа којим асе уређује такси превоз и области о познавању града Новог Сада


Преузмите документ

Одлука о такси превозу на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 12/2019, 13/2019 - испр., 20/2019 - испр. ,31/2019, 61/2019 ,1/2020-испр. и 55/2020)

Преузмите документ

Правилник о начину полагања испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 25/2019 и 51/2019)

Преузмите документ

Програм за полагање испита из области познавања прописа који регулишу такси превоз и области познавања Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 76/2016 и 7/2018)

Преузмите документ

Решење о одређивању такси-стајалишта на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 37/2019 и 54/2014)
Преузмите документ

Решење о одређивању дозвољеног броја возила за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 4/2020)
Преузмите документ

САОБРАЋАЈ


Решење о заштити и утврђивању посебног режима саобраћаја у ужем центру Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 37/2009, 41/2009 - испр. и 44/2017,48/2017 i 22/2018)

Преузмите документ

Решење о утврђивању режима саобраћаја за теретна возила на територији Града Новог Сада

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 49/2012 и 39/2018)

Преузмите документ

Одлука о коришћењу обале и воденог простора на унутрашњим водама

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 5/91, 13/92, 3/94, 10/2001, 22/2002, 11/2003, 13/2003 - испр. и 47/2006 - др. одлука)

Преузмите документ

РАДОВИ


Одлука о раскопавању површина јавне намене

("Сл. лист Града Новог Сада", бр. 12/2011, 56/2012, 13/2014, 69/2014,74/2016 и 61/2019)

Преузмите документ

ОСТАЛО


Правилник о поступку унутрашњег узбуњивања 

Преузмите документ