О нама

 

Градско веће Града Новог Сада је у јануару 2010. године на основу члана 8. став. 2 Закона о безбедности саобраћаја на путевима донело Решење о образовању Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада. Наведеним актом образован је Савет за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада као радно тело Градског већа Града Новог Сада, чији је задатак да:

  • Остварује сарадњу са органима и организацијама из области безбедности саобраћаја и усклађује послове у функцији унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Иницира и прати превентивне и друге активности у области безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Учествује у изради стратегије и годишњег плана безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Извештава Градско веће Града Новог Сада о стању безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада,
  • Покреће иницијативе за унапређење саобраћајног васпитања и образовања, превентивно - промотивне активности, техничко опремање јединица саобраћајне полиције које контролишу и регулишу саобраћај на путевима на територији Града Новог Сада,
  • усмерава и прати реализацију утврђених програма и информише јавност и Градско веће Града Новог Сада о активностима Савета и
  • Предлаже Градском већу Града Новог Сада програм коришћења средстава за финансирање унапређења безбедности саобраћаја на путевима на територији Града Новог Сада.

Административне и стручне послове за потребе Савета обавља Градска управа за саобраћај и путеве.

 

 

ЧЛАНОВИ САВЕТА

- Председник:
др.Александар Булајић, члан Градског већа Града Новог Сада за саобраћај и путеве
- Заменица председника:
Сузана Савић, в.д. начелника Градске управе за саобраћај и путеве

Остали чланови:
Радивој Павлов, в.д заменик начелника Градске управе за саобраћај и путеве,
Драгана Кабић, помоћник начелника Градске управе за саобраћај и путеве,
Милован Глођовић, начелник Управе саобраћајне полиције Нови Сад,
Каменко Козарски, председник Прекршајног суда у Новом Саду,
Саша Билиновић, в.д начелника Градске управе за привреду,
Синиша Вујиновић, в.д заменик начелника Градске управе за инспекцијске послове,
Гордана Вуковић, в.д помоћника директора Управе царина - Сектор за финансијске, инвестиционе и правне послове у Министарству финансија,
Владан Мишић, извршилац за систем аутоматског управљања саобраћајем у Градској управи за грађевинско земљиште и инвестиције,
Биљана Стојковић, Јавно градско саобраћајно предузећe''Нови Сад'' Нови Сад,
Мирослав Трифунов, Клинички центар Војводина,
Ладислав Пеле, Дом здравља Нови Сад,
Милан Борић, Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис'' Нови Сад,
Владимир Кандрач, Јавно комунално предузеће ''Паркинг сервис'' Нови Сад.''

-Секретар:
Стево Иличић, извршилац за посебан режим саобраћаја, заузеће саобраћајних површина и јавна паркиралишта у Градској управи за саобраћај и путеве,
-Заменица секретара:
Гордана Симовић Марковић, виши референт у Градској управи за саобраћај и путеве.


ЗА БЕЗБЕДАН И СУГУРАН САОБРАЋАЈ У НОВОМ САДУ