ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ


Овде можете преузети захтеве и обрасце везане за : ПАРКИРАЊЕ, ТАКСИ УСЛУГЕ И САОБРАЋАЈ

ПАРКИРАЊЕ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на посебном паркиралишту

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на општим паркиралиштима ( паркиралишта ван система наплате)

Преузмите документ

ТАКСИ


Овде можете преузети документ

Захтев за полагање испита о познавању Града Новог Сада

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за oдобрење за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада, доделу броја кровне ознаке и издавање такси дозволе за возило и такси дозволе за возача

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за за продужење рока важења такси дозволе за возило и такси дозволе за возача

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за замену возила/возача у oдобрењу за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење такси места на стајалиштима на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање уверења за регистрацију возала за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

ЛИМО СЕРВИС

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање уверења за обављање лимо сервиса на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

САОБРАЋАЈ


Овде можете преузети документ

Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за пролаз и заустављање моторних возила у улицама у којима је забрањен саобраћај

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за градски и приградски превоз

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за одобрење за кретање теретних возила улицама у којима је утврђеним режимом саобраћаја забрањено кретање истим

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за раскопавање површинa Јавне намене

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора

Преузмите документ

ЗахтевиЗахтеви