Захтеви

ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ


Овде можете преузети захтеве и обрасце везане за : ПАРКИРАЊЕ, ТАКСИ УСЛУГЕ И САОБРАЋАЈ

ПАРКИРАЊЕ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на посебном паркиралишту

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на јавним паркиралиштима

Преузмите документ

ТАКСИ


Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за обављање такси превоза, доделу евиденционог броја и издавање такси легитимације такси возила и такси дозволе за предузетника и правно лице

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење такси места на стајалиштима на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

САОБРАЋАЈ


Овде можете преузети документ

Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за пролаз и заустављање моторних возила у улицама у којима је забрањен саобраћај

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за градски и приградски превоз

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за одобрење за кретање теретних возила улицама у којима је утврђеним режимом саобраћаја забрањено кретање истим

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за раскопавање површинa Јавне намене

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора

Преузмите документ