Захтеви

ЗАХТЕВИ И ОБРАСЦИ


Овде можете преузети захтеве и обрасце везане за : ПАРКИРАЊЕ, ТАКСИ УСЛУГЕ И САОБРАЋАЈ

ПАРКИРАЊЕ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на посебном паркиралишту

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за резервацију паркинг места на општим паркиралиштима ( паркиралишта ван система наплате)

Преузмите документ

ТАКСИ


Овде можете преузети документ

Захтев за полагање испита о познавању Града Новог Сада

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за oдобрење за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада, доделу броја кровне ознаке и издавање такси дозволе за возило и такси дозволе за возача

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење такси места на стајалиштима на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање уверења за регистрацију возала за обављање такси превоза на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

ЛИМО СЕРВИС

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање уверења за обављање лимо сервиса на територији Града Новог Сада

Преузмите документ

САОБРАЋАЈ


Овде можете преузети документ

Захтев за измену решења о техничкој регулацији саобраћаја

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за пролаз и заустављање моторних возила у улицама у којима је забрањен саобраћај

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за решење о регистрацији и овери реда вожње за градски и приградски превоз

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за одобрење за кретање теретних возила улицама у којима је утврђеним режимом саобраћаја забрањено кретање истим

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за раскопавање површинa Јавне намене

Преузмите документ

Овде можете преузети документ

Захтев за издавање одобрења за коришћење обале и воденог простора

Преузмите документ