Одређује се привремена измена режима саобраћаја

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја одвијања саобраћаја на делу коловоза у Улици Каменички пут бб у Сремској Каменици
07/06/2024
Oдређује се привремена забрана одвијања саобраћаја
14/06/2024