Oдређује се привремена забрана одвијања саобраћаја

Одређује се привремена измена режима саобраћаја
12/06/2024
Одређује се привремена измена режима саобраћаја у улицама
14/06/2024