Одређује се привремена измена режима саобраћаја на раскрсници улица Максима Горког и Стражиловске у Новом Саду

Одређује се привремена измена режима саобраћаја у улицама: Авијатичарска, Панчевачка и Васе Мишкина Црног у Новом Саду
21/06/2024
Одређује се привремена измена режима саобраћаја у раскрсници улица Булевар патријарха Павла и државног пута (Булевара кнеза Милоша) у Новом Саду
28/06/2024