Одређује се привремена измена режима саобраћаја у раскрсници улица Булевар патријарха Павла и државног пута (Булевара кнеза Милоша) у Новом Саду

Одређује се привремена измена режима саобраћаја на раскрсници улица Максима Горког и Стражиловске у Новом Саду
24/06/2024
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Далматинској улици у Новом Саду
05/07/2024