Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Далматинској улици у Новом Саду

Одређује се привремена измена режима саобраћаја у раскрсници улица Булевар патријарха Павла и државног пута (Булевара кнеза Милоша) у Новом Саду
28/06/2024
Одређује се привремена измена режима саобраћаја
09/07/2024