Одређује се привремена измена режима саобраћаја

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Далматинској улици у Новом Саду
05/07/2024
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Јаношиковој улици у Новом Саду
11/07/2024