Oдређена је привремена измена режима саобраћаја

Одређује се привремена измена режима саобраћаја на простору Градића и подграђа Петроварадинске тврђаве
29/05/2024
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја
31/05/2024