Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја

Oдређена је привремена измена режима саобраћаја
31/05/2024
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја одвијања саобраћаја на делу коловоза у Улици Каменички пут бб у Сремској Каменици
07/06/2024