62. СЕДНИЦА САВЕТА
26/09/2016
63. СЕДНИЦА САВЕТА
10/10/2016

Друга седница Радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за побољшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада одржана је 5. октобра 2016. године у просторијама Градске управе за саобраћај и путеве Града Новог Сада.

Седници су присуствовали чланови Радне групе: др Валентина Басарић, проферсор на Факултету техничких наука у Новом Саду; Дејан Илић, запослен у Јавном предузећу „Паркинг сервис“ Нови Сад; Александар Пањковић, запослен у Јавном предузећу „Урбанизам“ Завод за урбанизам Нови Сад; Марко Трифковић, запослен у Полицијској управи Нови Сад; представник Удружења грађана Новосадска бициклистичка иницијатива, Дејан Стојковић, запослен у Јавном предузећу „Завод за изградњу града“ у Новом Саду; председник радне групе Радивој Павлов, в.д. заменик начелника Градске управе за саобраћај и путеве и секретар Радне групе Слободанка Козић, помоћник начелника Градске управе за саобраћај и путеве.

На седници је предложен дневни ред, те су након расправе донети следећи заклјучци:

– Усваја се Записник са претходне седнице Радне групе за сагледавање стања и предлагање мера и активности за поболјшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада,

– Упућује се захтев Градској управи за саобраћај и путеве Града Новог Сада да сагледа све могућности из оквира својих надлежности за организацију Европске неделје мобилности,

– Прихвата се Предлог плана активности Радне групе за сагледавалје стања и предлагалје мера и активности за поболјшање услова у бициклистичком саобраћају на територији Града Новог Сада до краја 2016. године, као и за 2017. годину и предлаже се Градској управи за саобраћај и путеве да из оквира својих надлежнпости предузме све мере и активности како би се реализовао Предлог плана активности,

– Предлаже се Граду Новом Саду да ради унапређења бициклистичког саобраћаја на територији Града Новог Сада узме учешће у „Хоризон“ пројекту.