Европска недеља мобилности

Едукација васпитача у претшколским установама
04/06/2017
Семинар „Безбедност деце у саобраћају“
04/10/2017

Употреба аутомобила узрокује емитовање штетних гасова који нарушавају квалитет ваздуха у градовима и имају сталан негативан утицај на озонски омотач и климатске промене. Стога свако од нас треба да чини све што може како би избегавао да користи аутомобил, посебно на краћим релацијама (краћим од 5 км), те како би прешао на алтернативне видове саобраћаја. Алтернативна мобилност се састоји од јавног превоза, железнице и еколошких видова саобраћаја, као што су пешачење или употреба бицикала.

Европска недеља мобилности је годишња кампања одрживе урбане мобилности, организована од стране мрежа градова Eurocities (која има улогу координатора), Energy-Cities и Climate Alliance, уз политичку и финансијску подршку Ервопске комисије и њеног Генералног директората за животну средину.

Циљ кампање, која се одржава сваке године од 16. до 22. септембра, је да подстиче локалне управе широм Европе да уводе и промовишу мере одрживог саобраћаја и да понуде својим грађанима алтернативе употреби аутомобила. Врхунац манифестације представља „Дан без аутомобила“, предвиђен за 22. септембар, када градови који учествују у манифестацији одвоје једну или више зона искључиво за пешаке, бициклисте и јавни саобраћај током целог дана.

КОЈЕ СУ КОРИСТИ КОЈЕ СЕ МОГУ ОЧЕКИВАТИ ОД ОРГАНИЗАЦИЈЕ НЕДЕЉЕ МОБИЛНОСТИ?

  • Боље разумевање потреба бициклиста на нашим улицама и путевима,
  • важан корак за започињање националне бициклистичке стратегије и
  • добра маркетиншка кампања за наше бициклисте.