Измена режима саобраћаја у Кисачкој улици у Новом Саду

Измена режима саобраћаја у улицaмa: Булeвaр крaљa Пeтрa 1, Булeвaр oслoбoђeњa…
02/09/2021
Измена режима саобраћаја зa врeмe извoђeњa мaнифeстaциje „Смoтрa Дoбрoвoљних вaтрoгaсaцa Србиje“
24/09/2021

Одређује се привремена забрана саобраћаја у делу Кисачке улице у Новом Саду за потребе изградње двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница и збoг рaдoвa нa рeкoнструкциjи пoдвoжњaкa у нaвeдeнoj улици.

Због наведене измене режима, привремено се мањају трасе аутобуских линија, и то: 

– линије јавног градског превоза путника број 1, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Сентандрејски пут и Партизанске, траса у оба смера пружа Партизанском улицом и Темеринском улицом до раскрснице са Кисачком улицом, и даље редовном трасом,

–  линије јавног градског превоза путника број 15, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Сентандрејски пут и Партизанске, траса у оба смера пружа Индустријском улицом, Руменачком улицом и Булеваром Јаше Томића до раскрснице са Булеваром ослобођења, и даље редовном трасом,

– линије јавног градског превоза путника број 16, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Пут Шајкашког одреда и Темеринске, траса у оба смера пружа Темеринском улицом и Кисачком улицом до раскрснице са Булеваром Јаше Томића, и даље редовном трасом,

– линије јавног градског превоза путника број 17, тако да се у измењеном делу,, у смеру од Тржног центра БИГ, траса од раскрснице улица Сентандрејски пут и Партизанске, пружа Партизанском улицом и Темеринском улицом до раскрснице са Кисачком улицом и даље редовном трасом, а у смеру из центра, траса од раскрснице улица Булевар Јаше Томића и Кисачке, пружа Кисачком улицом, Улицом Јована Цвијића, Темеринском улицом и Партизанском улицом до раскрснице са Улицом Сентандрејски пут и даље редовном трасом,

– линије јавног приградског превоза путника број 35, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Сентандрејски пут и Партизанске, траса у оба смера пружа Партизанском улицом, Темеринском улицом и Кисачком улицом до раскрснице са Булеваром Јаше Томића, и даље редовном трасом,

– линија јавног градског и приградског превоза путника бр. 20, 31, 32 и 33, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Темеринске и Партизанске, траса у оба смера пружа Темеринском улицом и Кисачком улицом до раскрснице са Булеваром Јаше Томића, и даље редовном трасом.

Привремена измена режима ће трајати у периоду од oд 20.09.2021. гoдинe дo 20.03.2022. гoдинe.