Измена режима саобраћаја у Темеринској улици

ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ
30/10/2021
Измена режима саобраћаја у Партизанској улици
09/05/2022

У периоду од 28. априла до 4. маја 2022. године, одрeђуje сe приврeмeнa зaбрaнa oдвиjaњa сaoбрaћaja у дeлу Teмeринскe улицe у Нoвoм Сaду, збoг рaдoвa нa сaнaциjи кaрбoнских трaкa нa нaдвoжњaку и рaдoвa нa угрaдњи пoртaлa.

Због измене режима саобраћаја, привремено се мењају трасе линија јавног превоза путника, и то:

  • број 5 i 5N, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Кисачке и Темеринске, траса у оба смера пружа Кисачком улицом и Партизанском улицом до раскрснице са Темеринском улицом, и даље редовном трасом,
  • бројеви 21, 22, 23, 24 и 30 тако да се у измењеном делу, од раскрснице Булевара Јаше Томића и Кисачке улице, траса у оба смера пружа Кисачком улицом и Партизанском улицом до раскрснице са Темеринском улицом, и даље редовном трасом.