Измена режима саобраћаја у Темеринској улици

Измена режима саобраћаја у Петроварадину
21/01/2020

Градска управа за саобраћај и путеве издала је решење којим се одређује привремена забрана саобраћаја у делу Темеринске улице у Новом Саду, због радова на реконструкцији подвожњака у Темеринској улици, за потребе изградње двоколосечне пруге Београд – Стара Пазова – Нови Сад – Суботица – Државна граница.

Због наведене измене режима саобраћаја, мењају се трасе линија ЈГСП-а, и то:

– линија број 5, тако да се у измењеном делу, од раскрснице улица Кисачке и Темеринске, траса у оба смера пружа Кисачком улицом и Партизанском улицом до раскрснице са Темеринском улицом, и даље редовном трасом,

– линија број 21, 22, 23, 24 и 30, тако да се у измењеном делу, од раскрснице Булевара Јаше Томића и Кисачке улице, траса у оба смера пружа Кисачком улицом и Партизанском улицом до раскрснице са Темеринском улицом, и даље редовном трасом.

Привремена забрана саобраћаја важи од 2. новембра 2020. године до 31. марта 2021. године.