Измена режима саобраћаја у Улици Јанка Чмелика

ИЗМЕНА РЕЖИМА У РАСКРСНИЦИ БУЛЕВАРА ОСЛОБОЂЕЊА И ФУТОШКЕ УЛИЦЕ
05/06/2018
Забрана саобраћаја у Футошкој улици
18/06/2018

Због извођења радова на реконструкцији канализационе мреже, привремено се мења режим саобраћаја у Улици Јанка Чмелика, од Улице Орловића Павла до Улице Корнелија Станковића.

Привремено се мењају и трасе линија јавног градског превоза путника, односно линија број 3б и 13а, тако да од раскрснице Улице Јанка Чмелика и Улице Орловића Павла, саобраћају Улицама Одрловића Павла и Миланка Грчића до раскрснице са улицом Корнелија Станковића и даље постојећом трасом.

Приврeмeнa измeнa измeни рeжимa сaoбрaћaja и трaсa линиja jaвнoг грaдскoг прeвoзa путникa вaжи у пeриoду oд 14. jунa дo 1. aвгустa 2018. гoдинe.