Измена режима саобраћаја због снимања рекламног спота

Измена режима саобраћаја због одржавања манифестације Фрушкогорски МТБ (МАУНТИН БАЈК) маратон
10/05/2022
Izmena režima saobraćaja zbog održavanja manifestacije Fruškogorski MTB (MAUNTIN BAJK) maraton
10/05/2022