Измена режима саобраћаја због реконструкције пешачких и бициклистичких стаза