ИЗМЕНА РЕЖИМА САОБРАЋАЈА ЗА ВРЕМЕ РАДА ЗИМСКЕ СЛУЖБЕ