IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U TOKU ODRŽAVANjA FESTIVALA EXIT

IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA NA VARADINSKOM MOSTU U NOVOM SADU
25/06/2019
IZMENA REŽIMA SAOBRAĆAJA U FRUŠKOGORSKOJ ULICI
17/07/2019

Određuje se privremena zabrana saobraćaja za sva motorna vozila, osim za vozila organizatora manifestacije, u ulicama Beogradskoj, Štrosmajerovoj, Prote Mihaldžića, Lisinskog, Vladimira Nazora i Preradovićevoj do ulice Šenoine u Petrovaradinu, u toku trajanja festivala EXIT 2019.
Određuje se privremeno uvođenje zone “30” u delu Preradovićeve ulice, od Beogradske kapije do ulice Pavla Juričića Šturma, u Petrovaradinu i obeležavanje pešačkog prelaza kod restorana “Lovoturs”.
Zbog navedene izmene režima, privremeno se menja trasa autobuskih linija javnog gradskog, prigradskog i međumesnog prevoza putnika koja se pruža Beogradskom ulicom u Petrovaradinu na sledeći način: od Trga vladike Nikolaja u Petrovaradinu, Kameničkim putem i Ulicom Dunavske divizije do Preradovićeve ulice i dalje postojećom trasom, osim linije broj 69, koja se od Trga vladike Nikolaja pruža Kameničkim putem do raskrsnice sa Ulicom Dunavske divizije i dalje postojećom trasom.
Privremena zabrana saobraćaja važi od 17,00 časova danima 4., 5., 6. i 7. jula 2019. godine do 6,00 časova narednog dana, i 8. jula 2019. godine do 11,00 časova, a privremeno uvođenje zone “30” u delu Preradovićeve ulice važi od 4. do 8. jula 2019. godine.