Одређује се привремена измена режима саобраћаја на делу коловоза, бициклистичке стазе,тротоара и паркиралишта на Булевару Јована Дучића-Галенс