Određuje se  privremena  izmena  režima  saobraćaja  u  ulicama:  Futoška  ,  Nikole  Tesle  i  Đorđa  Bešlina  u  Novom  Sadu

Одређује се привремена измена режима саобраћаја у улицама: Футошка , Николе Тесле и Ђорђа Бешлина
10/06/2023
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Марије Бурсаћ
13/06/2023