Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у десној коловозној траци у Улици Јована Суботића у Новом Саду

Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у улици Стражиловска, од Радничке улице до улице Максима Горког у Новом Саду
02/02/2024
Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Београдској улици у Петроварадину, у делу од Београдске капије до навоза на Варадински мост
09/02/2024