Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у делу улице Жарка Васиљевића