Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Okrugićevoj ulici u Petrovaradinu