Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Ulici Jovana Hranilovića kod broja 23