Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Јована Суботића