Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Ulici Lisinskog u Petrovaradinu