Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Лисинског у Петроварадину