Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Новосадског сајма од Булевара ослобођења до кућног броја 4