Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Стражиловска, од Булевара цара Лазара до Радничке улице