Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Жарка Зрењанина и Улици Стражиловска (од Улице Максима Горког до Улице Жарка Зрењанина)