Одређује се привремена забрана одвијања саобраћаја у подграђу Петроварадинске тврђаве

Oдређује са забрана одвијања саобраћаја у Вршачкој улици, исред кућног броја 40 у Новом Саду
22/12/2023
Одређује се привремена измена режима саобраћаја на тротоару, паркиралишту и коловозу у Улици Драгише Брашована од броја 8 до броја 16 у Новом Саду
18/01/2024