Одређује се привремена забрана саобраћаја у у Улици Гундулићева, од улице Коче Коларова до Улице Саве Вуковића