Privremena izmena režima saobraćaja za vreme održavanja EXIT-a

Привремена измена режима саобраћаја за време одржавања ЕXIТ-а
09/07/2018
Привремена измена режима саобраћаја у Улици Жарка Зрењанина и у Стражиловској улици
08/08/2018