Приврeмeнa измeнa рeжимa сaoбрaћaja у дeлу Булeвaрa Mихajлa Пупинa

Privremena izmena režima saobraćaja za vreme trajanja manifestacije “Festival uličnih svirača”
28/08/2018
Privremena izmena režima saobraćaja u delu Bulevara Mihajla Pupina
12/09/2018