Привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Стражиловска, од Булевара цара Лазара до Радничке улице, због санације коловоза