Привремена забрана одвијања саобраћаја у Улици Стражиловска, од Булевара цара Лазара до Радничке улице, због санације коловоза

Određuje se privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Ulici Stražilovska, od Bulevara cara Lazara do Radničke ulice
10/08/2023
Privremena zabrana odvijanja saobraćaja u Ulici Stražilovska, od Bulevara cara Lazara do Radničke ulice, zbog sanacije kolovoza
13/08/2023