Приврeмeнa зaбрaнa сaoбрaћaja у тoку трajањa мaнифeстaциje “Фeстивaл уличних свирaчa”

Privremena zabrana saobraćaja na Bulevaru Jaše Tomića u Novom Sadu
15/08/2019
Privremena zabrana saobraćaja u toku trajanja manifestacije “Festival uličnih svirača”
28/08/2019